Máy làm lạnh nước


Notice: Undefined variable: pstate in /home/MAYHANCAOCAP.COM/public_html/templates/nnv-vs2/layouts/article.php on line 136

MÁY LÀM LẠNH NƯỚC (Water chiller) là một hệ thống các máy làm lạnh nước công nghiệp.


Notice: Undefined variable: pstate in /home/MAYHANCAOCAP.COM/public_html/templates/nnv-vs2/layouts/article.php on line 158

Notice: Undefined variable: pstate in /home/MAYHANCAOCAP.COM/public_html/templates/nnv-vs2/layouts/article.php on line 178

Máy HTX250 four rings manual

Máy HTX250 four rings manual
Notice: Undefined variable: pstate in /home/MAYHANCAOCAP.COM/public_html/templates/nnv-vs2/layouts/article.php on line 136

 Công Suất Tốt
 Hiệu Suất Ổn Định
 Hàng Chất Lượng Cao


Notice: Undefined variable: pstate in /home/MAYHANCAOCAP.COM/public_html/templates/nnv-vs2/layouts/article.php on line 158

Notice: Undefined variable: pstate in /home/MAYHANCAOCAP.COM/public_html/templates/nnv-vs2/layouts/article.php on line 178

Máy biến áp tự ngẫu 1 pha CNEKE

Máy biến áp tự ngẫu 1 pha CNEKE
Notice: Undefined variable: pstate in /home/MAYHANCAOCAP.COM/public_html/templates/nnv-vs2/layouts/article.php on line 136

 Tốc độ hàn nhanh

 Năng suất hàn cao

 Mua Nhiều Tính Giá Sỉ


Notice: Undefined variable: pstate in /home/MAYHANCAOCAP.COM/public_html/templates/nnv-vs2/layouts/article.php on line 158

Notice: Undefined variable: pstate in /home/MAYHANCAOCAP.COM/public_html/templates/nnv-vs2/layouts/article.php on line 178

Máy biến áp CNEKE 1 pha 10

Máy biến áp CNEKE 1 pha
Notice: Undefined variable: pstate in /home/MAYHANCAOCAP.COM/public_html/templates/nnv-vs2/layouts/article.php on line 136

★ Công suất cao

★ Chịu tải điện năng tốt

★ Giá thành hợp lý


Notice: Undefined variable: pstate in /home/MAYHANCAOCAP.COM/public_html/templates/nnv-vs2/layouts/article.php on line 158

Notice: Undefined variable: pstate in /home/MAYHANCAOCAP.COM/public_html/templates/nnv-vs2/layouts/article.php on line 178