Kỹ thuật bảo quản que hàn

Để bảo đảm chất lượng mối hàn cần đặc biệt quan tâm đến việc bảo quản que hàn. Khi cần, phải sấy lại que hàn theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất trước khi sử dụng.

Liên hệ

CHUYỆN VUI NGHỀ HÀN

Chuyện này ad sưu tầm được. Kể ra thì cái nghề thợ hàn của mình cũng nhiều cái nhiêu khê lắm.

Liên hệ

Ngày hội thợ hàn ở Nga

Thợ hàn ở Nga tổ chức ngày Hội của mình vào mỗi dịp thứ sáu cuối cùng của tháng năm

Liên hệ
  • 1
  • 2