Danh Mục Phân Loại Nhiều Loại Máy Hàn Cao Cấp.

Máy hàn MIG model BIMAX

Liên hệ

Máy hàn MIG model BIMAX

THÔNG SỐ KỸ THUẬT >MÁY HÀN MIG BIMAX:

 

BIMAX 4.135 TURBO
Nguồn điện
1 pha/50/60 Hz
230V
Điện áp không tải
V
30
Dải dòng hàn
A
50÷120
Chu kỳ tải
%
60
Số cấp điều chỉnh
No
4
Dây hàn thép
Ø mm
0,6÷0,8
Dây hàn Inox
Ø mm
0,8
Dây hàn nhôm
Ø mm
0,8
Dây hàn ống
Ø mm
0,8÷0,9
Kích thước
mm(DxRxC)
420x240x370
BIMAX 4.195 TURBO
Nguồn điện
1 pha/50/60 Hz
230V
Điện áp không tải
V
31
Dải dòng hàn
A
30÷160
Chu kỳ tải
%
60
Số cấp điều chỉnh
No
6
Dây hàn thép
Ø mm
0,6÷0,8
Dây hàn Inox
Ø mm
0,8
Dây hàn nhôm
Ø mm
0,8÷1
Kích thước máy
mm(DxRxC)
600x340x430
BIMAX 132 TURBO
Nguồn điện
1 pha/50/60 Hz
230V
Công suất
KW 60%/max
1,3/3,6
Điện áp không tải
V
30
Dải dòng hàn
A
50÷120
Chu kỳ tải
%
60
Số cấp điều chỉnh
No
4
Dây hàn thép
Ø mm
0,6÷0,8
Dây hàn Inox
Ø mm
0,8
Dây hàn nhôm
Ø mm
0,8
Dây hàn ống
Ø mm
0,8÷0,9
Kích thước
mm(DxRxC)
480x275x380
BIMAX 152 TURBO
Nguồn điện
1 pha/50/60 Hz
230V
Công suất
KW 60%/max
1,4/3,7
Điện áp không tải
V
31
Dải dòng hàn
A
30÷145
Chu kỳ tải
%
60
Số cấp điều chỉnh
No
4
Dây hàn thép
Ø mm
0,6÷0,8
Dây hàn Inox
Ø mm
0,8
Dây hàn nhôm
Ø mm
0,8÷1
Dây hàn ống
Ø mm
0,8÷1,2
Kích thước
mm(DxRxC)
730x370x475
BIMAX 162 TURBO
Nguồn điện
1 pha/50/60 Hz
230V
Công suất
KW 60%/max
1,4/3,7
Điện áp không tải
V
31
Dải dòng hàn
A
30÷145
Chu kỳ tải
%
65
Số cấp điều chỉnh
No
4
Dây hàn thép
Ø mm
0,6÷0,8
Dây hàn Inox
Ø mm
0,8
Dây hàn nhôm
Ø mm
0,8÷1
Dây hàn ống
Ø mm
0,8÷1,2
Kích thước
mm(DxRxC)
640x350x470
BIMAX 182 TURBO
Nguồn điện
1 pha/50/60 Hz
230V
Công suất
KW 60%/max
2,3/5,2
Điện áp không tải
V
31
Dải dòng hàn
A
30÷170
Chu kỳ tải
%
60
Số cấp điều chỉnh
No
6
Dây hàn thép
Ø mm
0,6÷0,8
Dây hàn Inox
Ø mm
0,8
Dây hàn nhôm
Ø mm
0,8÷1
Dây hàn ống
Ø mm
0,8÷1,2
Kích thước
mm(DxRxC)
800x450x570

 

Tags: may bien ap, máy biến áp alstom 123kv, biến áp 123kv