Danh Mục Phân Loại Nhiều Loại Máy Hàn Cao Cấp.

Máy hàn đùn Weldplast S4

Máy hàn đùn Weldplast S4

 Công Suất Tốt
 Hiệu Suất Ổn Định
 Hàng Chất Lượng Cao

Máy hàn đùn Fusion 3

Máy hàn đùn Fusion 3

 Công Suất Tốt
 Hiệu Suất Ổn Định
 Hàng Chất Lượng Cao

Liên hệ

Máy hàn đùn Fusion 3C

Máy hàn đùn Fusion 3C

 Công Suất Tốt
 Hiệu Suất Ổn Định
 Hàng Chất Lượng Cao

Liên hệ

Máy hàn đùn Fusion 2

Máy hàn đùn Fusion 2

 Công Suất Tốt
 Hiệu Suất Ổn Định
 Hàng Chất Lượng Cao

Liên hệ

Máy hàn đùn Weldmax

Máy hàn đùn Weldmax

 Công Suất Tốt
 Hiệu Suất Ổn Định
 Hàng Chất Lượng Cao

Liên hệ

Máy hàn màng HDPE Comet

Máy hàn màng HDPE Comet

 Công Suất Tốt
 Hiệu Suất Ổn Định
 Hàng Chất Lượng Cao

Liên hệ

Máy hàn nhựa Labor S

Máy hàn nhựa Labor S

 Công Suất Tốt
 Hiệu Suất Ổn Định
 Hàng Chất Lượng Cao

Liên hệ

Máy Hàn Nhựa Diode Pid

Máy Hàn Nhựa Diode Pid

 Công Suất Tốt
 Hiệu Suất Ổn Định
 Hàng Chất Lượng Cao

Liên hệ

Máy Hàn Nhựa Hot Let S

Máy Hàn Nhựa Hot Let S

 Công Suất Tốt
 Hiệu Suất Ổn Định
 Hàng Chất Lượng Cao

Liên hệ

Máy hàn nhựa Diode S

Máy hàn nhựa Diode S

 Công Suất Tốt
 Hiệu Suất Ổn Định
 Hàng Chất Lượng Cao

Liên hệ