Robot hàn OTC Daihen AII-V6

Liên hệ

- Dòng Robot OTC Daihen AII-V6 được trang bị bộ điều khiển AX21.

- Sử dụng cho các ứng dụng hàn TIG/MIG/MAG/CO2 và các ứng dụng cắt Plasma.

- Tải trọng cho phép 6Kg.