Danh Mục Phân Loại Nhiều Loại Máy Hàn Cao Cấp.

Máy Cắt Pha Băng Oxy Gas Hualian

Liên hệ

 

Máy Cắt Pha Băng Oxy Gas Hualian

 

Models

Rail Span

(mm)

Effective width

(mm)

Driving

GZI-2500

2500

80-1800

Single Side

GZI-3000

3000

80-2300

Single Side

GZI-3500

3500

80-2800

Single Side

GZI-4000

4000

80-3300

Single Side

GZI-4500

4500

80-3800

Single Side

GZII-5000

5000

80-4300

Double Side

GZII-6000

6000

80-5300

Double Side

GZII-7000

7000

80-6300

Double Side

GZII-8000

8000

80-7300

Double Side

GZII-9000

9000

80-8300

Double Side

GZII-10000

10000

80-9300

Double Side

GZII-11000

11000

80-10300

Double Side

GZII-12000

12000

80-11300

Double Side

Tags: máy hàn, may cat pha bang, may cat pha bang oxy gas hualian